top

Regler og pligter

Producenter/importører bærer et ansvar i forhold til at rapportere, indsamle og genanvende lyskilder. Det betyder, at udbyderne skal kunne bevise, at de enten selv har et indsamlingssystem eller er medlem af en kollektiv ordning, der varetager forpligtelserne.

Som deltager hos LWF betaler man et miljø-bidrag, der dækker omkostningerne forbundet med indsamling og genanvendelse, ligesom LWF er garant for, at genanvendelse af materialerne sker i henhold til direktivets foreskrifter og mål. LWF's mål for genanvendelse af materialerne er sat til 90%, mens lovens krav er 80%.

Det kan ofte volde vanskeligheder at vurdere, hvilke lyskilder der indgår i WEEE-systemet. Vi har derfor udarbejdet en definition, som kan downloades her. Da LED-retrofit ligeledes er omfattet af WEEE, kan du se en ikke-udtømmende oversigt over disse lyskilder her.

Mærkningskrav

Lyskilder, der importeres eller fremstilles efter den 12. august 2005, skal være mærket med den overkrydsede skraldespand samt producentens/importørens navn eller bomærke. Det er vigtigt, at producenten eller importøren kan identificeres entydigt. Man kan også vælge at anvende standarden DS/EN 50 419. Du kan læse mere her.

Oplysning om, hvilket navn eller bomærke producenten eller importøren anvender ved mærkning, skal oplyses til LWF i forbindelse med registreringen.

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END