top
Print side E-mail side 

Kort om kviksølv

Kviksølv er et tungmetal, som anvendes til mange formål – bl.a. tandfyldninger, visse batterier, sparepærer og lysstofrør.

Da kviksølv ophobes i naturen, vil metallet også blive optaget i den mad, vi spiser. Derfor forsøger man i videst muligt omfang at begrænse forbruget.

Nogen personer kan være allergiske over for tungmetaller og få allergiske reaktioner, hvis de udsættes for påvirkninger fra tungmetaller. Skulle det ske, at et lysstofrør eller sparepære går itu inden døre, anbefaler Miljøstyrelsen derfor, at man åbner vinduet og lufter grundigt ud.

Selvom sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv, er det alligevel mere miljørigtigt at anvende disse lyskilder frem for glødepærer. Når man bruger kulkraftværker udledes der også kviksølv gennem røgen, som ender i naturen. Men da man benytter mindre strøm ved at anvende sparepærer og lysstofrør; og når man afleverer sine brugte lyskilder til genbrug og ikke til forbrænding, bliver den samlede mængde af kviksølv i naturen mindre.

Læs mere om kviksølv på Miljøstyrelsens hjemmeside

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END