top
Print side E-mail side 

Hvorfor indsamle lyskilder

Udover glas og metal indeholder sparepærer og lysstofrør en lille mængde kviksølv. Hvis lyskilderne smides i dagrenovationen eller i containeren med ”småt brændbart” ender kviksølvresterne i naturen efter forbrænding, hvilket betyder, at der sker en ophobning af dette tungmetal i naturen. 

Tungmetaller er farligt affald, da det kan skade levende organismer. LED-retrofit indeholder ikke kviksølv, men en del elektronik, som kan genbruges.

Når lyskilderne afleveres på genbrugspladser eller på anden måde frasorteres med henblik på genanvendelse, sikrer man, at kviksølvet samles og deponeres. De andre materialer i lyskilderne genbruges, mens det resterende lyspulver samles pt. sammen med henblik på senere at udvinde de sjældne metaller fra pulveret.

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END