top
Print side E-mail side 

Udfordringer med det ny EU direktiv

Nyt forslag til EU direktiv giver nye udfordringer for importører og producenter, derfor også for LWF

EU har i slutningen af 2008 udarbejdet et forslag til et nyt EU direktiv, som i øjeblikket er i høring. Nedenfor er et resume af de væsentligste ændringer.

  • Synligt miljøbidrag
  • Individuelt producentansvar
  • Klassificering af produkter
  • Ny producentdefinition samt hvornår et produkt er bragt på markedet
  • Mål for indsamling af affald
Synligt miljøbidrag
I forslaget lægges det op til, at det vil være tilladt at vise miljøbidraget, der betales for produkterne, og at den ret ikke bliver fjernet i 2012 som oprindeligt planlagt. LWF mener dette er en god ændring, da det øger synligheden af ansvaret.
Individuelt producentansvar
I Danmark har der for produkter til husholdninger hidtil været arbejdet med kollektivt producentansvar. Det er administreret således, at en producent får tildelt affald i forhold til producentens markedsandel af produkter det samme år. Derved er det sikret, at der altid er et firma, som bliver gjort ansvarlig for affaldet.

EU ønsker, at der skal arbejdes med et individuelt producentansvar, hvilket betyder, at den enkelte producent er ansvarlig for at tage sine egne produkter tilbage og genanvende dem. Det giver anledning til nogle problemstillinger nemlig:

1. Hvorledes skilles affaldet ad, således at hver enkelt producent kun skal betale for sit eget affald

2. Hvorledes sikres det, at produkter fra firmaer, som har forladt markedet, bliver genbrugt

For lyskilder er det praktisk umuligt at skille affaldet ad efter indsamlingen, da der bliver både markedsført og indsamlet mange stykker udstyr (i 2008 blev der indsamlet ca. 4 mio. stk. lyskilder). Derfor vil en sortering medføre ekstraordinære udgifter uden at det giver mere miljø for pengene.

For at sikre, der altid er finansiering af affald af produkter, vil det være nødvendigt, at en producent stiller sikkerhed for håndtering af affaldet samtidig med at produktet bliver bragt på markedet. Ellers vil det være for let at spekulere i kun at bringe produkter på markedet, og så forlade markedet, når produkterne begynder at blive til affald (se også senere om finansiering af fremtidigt affald).

Klassificering af produkter
I det nye direktiv bliver produkterne klassificeret efter, hvorledes affaldet bliver indsamlet.

Det er LWF's erfaring, at alle typer af lyskilder bliver indsamlet via kommunale modtagepladser og at den største del af det affald, der bliver indsamlet der, er lige lysstofrør. Desuden er det praktisk umuligt for producenterne/importørerne at vide, når produkterne sælges, hvor produkterne ender med at blive brugt, da de både kan bruges i husholdninger og i erhvervslivet. Indsamlingserfaringen viser at returprocenten på husholdningsprodukter er 83% og for erhverv er den 25%. Denne store forskel kan kun skyldes, at mange erhvervsprodukter indsamles via de kommunale modtage­sta­tioner.

For at sikre, at alle produkter bliver klassificeret korrekt og at alle firmaer bidrager til den samlede indsamling af affald, har LWF foreslået, at alle lyskilder bliver klassificeret som husholdningsprodukter.

Ny producentdefinition samt hvornår et produkt er bragt på markedet
EU foreslår, at man kan blive registret som producent på en gang i hele EU og samtidig er produkterne bragt på markedet i hele EU, hvis de er bragt på markedet i et enkelt EU land.

Selve EU registreringen er en fordel for de store mærkevare-firmaer, da de kun behøver at registrere sig et sted for at løfte ansvaret i hele EU.

Det, at produkterne er bragt på markedet i EU, hvis de er bragt på markedet i et enkelt EU land, kan derimod godt give anledning til problemer, særlig ved parallelimport. Det kan betyde, at hvis et produkt bringes på markedet i et land, så kan det transporteres til et andet land for at blive brugt og blive til affald. Det betyder, at myndighederne og varemærkeindehaverne ikke ved, hvor meget affald, der kan opstå i det enkelte land og derfor hvilken forpligtigelse det enkelte varemærke har. I værste fald kan der spekuleres i disse forskelle, således at alle produkter bliver bragt på markedet i det land, hvor miljøbidraget er lavest.

LWF har foreslået, at det skal være muligt at registrere sig i hvert enkelt medlemsland også uden at have en juridisk enhed i dette land, men at produkterne bringes på markedet som i dag på de nationale markeder.

Indsamlingsmål 
EU foreslår, at indsamlingsmålet skal være 65% af gennemsnittet for de sidste 2 år for de produkter, der er bragt på markedet. Dette mål vil være gældende fra 2016 - 7 år fra nu. Det vil betyde, at 85% af alle de produkter, der sælges i 2009 skal indsamles (baseret på en 5% markedsstigning om året, hvilket måske er for lavt med det forventede forbud imod glødelamper), hvilket vil være en meget udfordrende opgave.

I 2007 blev der indsamlet ca. 55% af, hvad det blev importeret i 2006, hvilket svarer til 624 tons affald. Skulle målet med 65% nås skulle der have været indsamlet 740 tons affald. Hvilket betyder en forøgelse af indsamlingen på næsten 20%.

For at nå det mål, skal der indsamles meget mere affald (både for at nå de 20% Danmark er bagefter med nu og følge med udviklingen i volumenet på markedet). Dette kan kun opnås, hvis der er en større bevidsthed om og vilje til at brugte lyskilder skal indsamles til genanvendelse. At opnå den øgede bevidsthed - viser erfaringerne fra Dansk Retursystem - tager lang tid og koster mange penge. Jo tidligere arbejdet startes, des mere omkostningseffektivt er det muligt at nå målet.

© 2023 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END