top
Print side E-mail side 

Mere fokus på genanvendelse

En sparepære indeholder mange ressourcer – også når den ikke lyser mere. Glas og metal kan genanvendes, og den lille mængde kviksølv, pæren indeholder, skal indsamles, så det ikke ender i naturen til skade for miljøet.

En ny analyse viser, at kun ca. 50 % af danskerne ved, at materialerne fra en sparepære eller et lysstofrør kan genanvendes. Det betyder, at alt for mange brugte lyskilder havner i skraldespanden og ikke på genbrugspladsen.

”Vi har gennemført en kampagne i foråret for at få flere brugte lyskilder retur, men det har kun givet et lille ryk i den rigtige retning”, oplyser adm. dir. Jan Bielefeldt fra Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF), som i samarbejde med TNS Gallup har gennemført analysen. Der skal flere indsatser til, og de skal gøres nu og i årene fremad.

Bred og massiv indsats nødvendig

Endnu værre står det til med viden om, hvor man skal aflevere de brugte lyskilder. Kun 40 % af danskerne kender til afleveringsmulighederne. Det er kommunerne, der skal stille et afleveringssystem til rådighed for borgerne, hvilket typisk er de kommunale genbrugsplader, men det ved mange forbrugere ikke.

”Hvis vi drager en parallel til øldåserne, kan vi jo se, at det har taget lang tid at få danskerne til ændre adfærd efter i mange år at have været vant til, at tyske dåser skulle i skraldespanden. Det samme dilemma står vi med i forhold til lyskilder nu, hvor glødepæren udfases, og sparepæren bliver mere og mere udbredt”, fortsætter Jan Bielefeldt. Han så gerne, at andre myndigheder og organisationer tog del i ansvaret for at få budskabet bredt ud, så både private og virksomheder bliver opmærksomme på mulighederne for genanvendelse og afleveringssteder. LWF planlægger nu, hvad foreningen kan gøre alene og i samarbejde med andre for at få returprocenterne op på et acceptabelt niveau.

FAKTA

Ni ud af 10 danskere har en eller flere sparepærer i husstanden

  • Sparepærer og lysstofrør indeholder små mængder kviksølv og skal derfor afleveres til genanvendelse
  • Kviksølv er en miljøgift
  • Det er kommunerne, der har ansvaret for at stille et afleveringssystem til rådighed for borgerne
  • Glødetrådspærer skal afleveres i dagrenovationen, men indpakkes hensigtsmæssigt

For yderligere information, kontakt:

Lyskildebranchens WEEE Forening, adm. dir. Jan Bielefeldt, telefon 40 37 07 05, mail: 

© 2024 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END