top
Print side E-mail side 

Pressseinformation

Nedenfor finder du en række fakta om lyskilder, miljø og genanvendelse.

Markedsdata

Der sælges hvert år 8 - 9 millioner lysstofrør på det danske marked.

Der sælges hvert år 3 - 4 millioner sparepærer på det danske marked, og tallet er støt stigende.

2006: Blev der indsamlet 457 tons brugte lyskilder – svarende til godt 50% af salget.

2007: Blev der indsamlet 697 tons

2008: Blev der indsamlet 642 tons

2009: Blev der indsamlet 659 tons

2010: Blev der indsamlet 694 tons

2011: Blev der indsamlet 660 tons

2012: Blev der indsamlet 706 tons

2013: Blev der indsamlet 682 tons

2014: Blev der indsamlet 765 tons

2015: Blev der indsamlet 745 tons

Foreningsdata

LWF's deltagere har til sammen en markedsandel på 50% af lyskilder. Øvrige producenter og importører er medlem af andre kollektive ordninger eller registreret som individelle producenter i DPA-system.

LWF har pr. 1. januar 2017 39 deltagere og 225 erhvervsindsamlingssteder

LWF varetager fra september 2016 indsamlingen fra i alt 191 kommunale genbrugspladser. I perioden 2015/16 var det 206 kommunale genbrugspladser

Miljødata

Brug af kviksølv i lyskilder falder ind under såkaldt ”tilsigtet” forbrug i henhold til Miljøstyrelsen.

Det samlede forbrug af kviksølv var i 2001 ca. 20% af forbruget i 1982/1983. (Kilde Miljøstyrelsen)

Miljøstyrelsen vurderer, at der hvert år indsamles 2 - 4 tons kviksølv.

FAQ

Nedenfor har vi listet en række af de mest almindelige spørgsmål. Har du andre spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte LWF.

Sp. Hvorfor er der ikke pant på pærerne?
Svar: Normalt er levetiden på en sparepære ca. 6 år, hvorfor det vil være umuligt at administrere en pantordning på fornuftig vis.

Sp: Hvor mange procent returneres? 
Svar: I dag indsamles mere end 45% af de pærer, som udskiftes.

Sp. Hvem betaler for indsamlingen fra genbrugspladserne ?
Svar: Det er producenten, som betaler for indsamlingen.

Sp. Er der nogen miljømæssig gevinst i at genanvende materialerne? 
Svar: Der bruges færre ressourcer ved at genanvende materialerne, ligesom man undgår miljøpåvirkningen forbundet med udvinding af nyt aluminium og kviksølv.

Sp. Sviner man ikke mere ved at køre rundt med affaldet end ved blot at forbrænde det?
Der er ikke på nuværende tidspunkt specifikke analyser, der kan svare på det spørgsmål, men myndighederne har vurderet, at det er vigtigere at indsamle affaldet end lade det blive spredt i naturen via forbrænding. Lyskilder bidrager ikke med nogen form for energi til forbrændingsprocessen.

© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END