top
Print side E-mail side 

Fra farligt affald til nyt lys

Sparepærer og lysstofrør indeholder flere forskellige materialer, og processen med at udskille hver enkel materialetype er kompliceret. Men resultatet af genanvendelse er bl.a. nye lysstofrør, aluminiumsbarrer og kviksølv.

Forbrugere og mindre virksomheder afleverer de brugte lyskilder på den kommunale genbrugsplads, mens virksomheder med mange brugte lyskilder, kan få en speciel container stillet til rådighed af LWF til indsamling. For at opnå den maksimale genanvendelsesværdi sorteres og behandles lysstofrør og sparepærer hver for sig, hvorfor de også skal separeres i forbindelse med aflevering.

Fra genbrugspladser og virksomheder transporteres de fyldte containere til den danske virksomhed Marius Pedersen, der knuser lysstofrørene. Den videre forarbejdning af de brugte materialer kan ikke udføres i Danmark, og derfor er det fra et miljømæssigt synspunkt vigtigt, at lyskilderne fylder mindst muligt, når de transporteres ud af landet. Notificeret transport fra Danmark

Fra Danmark fragtes de knuste lysstofrør og sparepærer/LED til Tyskland, hvor den videre forarbejdning foregår hos Relux i Essen . Da der er tale om farligt affald, fragtes de knuste rør i specielle sække og transporterne er altid notificeret til Miljøstyrelsen. 

Alt i alt genanvendes over 90% af materialerne fra en sparepære eller et lysstofrør. De resterende dele bliver som beskrevet henholdsvis brændt med energigenvinding for øje (anses ikke som genanvendelse), og de miljøskadelige rester deponeres.

Materialeandel og genanvendelse

Glas – blandet glas

  • 92% af det indkomne materiale er glas. Anvendelse:
  • Glasset går til glasindustrien eller bliver brugt som silicium erstatning.

Aluminiumskapper og andet metal

  • 2% af det indkomne materiale er aluminiumskapper og andet metal. Anvendelse: 
  • Nye metal- eller aluminiumsholdige produkter.

Lyspulverslam

  • 3% af det indkomne materiale er lyspulverslam. Anvendelse: 
  • Kviksølvet og det resterende lyspulver deponeres.

Plastik og forureninger

  • 3% af det indkomne materiale er plastik m.m. Anvendelse: 
  • Forbrænding med energigenvinding.

Certificeret bearbejdning

LWF har lagt vægt på, at de anvendte underleverandører i sorteringsprocessen er certificerede i forhold til den opgave, de udfører i forbindelse med genanvendelse af brugte lyskilder.

LWF følger løbende oparbejdningsprocesserne hos underleverandørerne og har vedvarende fokus på at vælge den for miljøet mest optimale løsning.

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END