top

LWF's bidrag til cirkulær økonomi

På vores knusningsanlæg bliver lyskilderne sorteret i forbindelse med knusningen, da der er en del affald i lyskildecontainerne og dette affald for det første kan ødelægge vores knuser og for det andet skal sorteres korrekt. Ca. 0,4% af det indsamlede lyskildeaffald er andet affald end lyskilder.

Knusningen foregår i et lukket miljø og direkte ned i bigbags, der er udstyret med en inner liner, således kviksølvet ikke fordamper under transporten. Vi har valgt at knuse lyskilderne, da vi således kan transportere omkring ca 21 tons pr. vognlæs i stedet for 8 tons per vognlæs med uknuste lyskilder til vores samarbejdspartner i udlandet, hvor genanvendelsen foregår.

Processen er grafisk beskrevet nedenfor

Lyskildeaffaldet er fordelt i følgende fraktioner efter første forarbejdning: 2% glas/materiale med kviksølv, 11% ikke rent metal, 83% renset glas og 4% farligt affald/plastik.

89% af affaldet genbruges, 6% brændes med energiindvinding for øje (bliver ikke betragtet som genbrug) og 5% bliver deponeret. Affaldet (de 89,45%) genbruges til produktion af metal, stål, aluminium, kobber og som erstatning for sand .

LWF indsamlede i 2018 i alt 434 tons lyskildeaffald og og med en genbrugsprocent (uden forbrænding) på 89% betyder det at vi har fået genbrugt 388 tons af det indsamlede lyskildeaffald alene i 2018.

I 2018 sendte vi 23 vognlæs knuste lyskilder afsted til genanvendelse. Såfremt vi ikke havde knust lyskilderne inden transporten, ville vi skulle have brugt 106 vognlæs til og fra vores oparbejder. Det vil sige at vi har reduceret CO2 forbruget betragteligt.

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END