top
Print side E-mail side 

Genanvendelse

Den optimale genanvendelse opnås ved at sortere lyskilderne, før processen går i gang. Det betyder blandt andet, at en del af glasset kan genanvendes til nye lysstofrør.

Efter sortering knuses lyskilderne og vaskes med vand. Glas og aluminium bliver således vasket rent for lyspulver, der indeholder kviksølv. Herefter tørres glas og aluminium og de to fraktioner adskilles gennem en magnetisk proces (hvirvelstrømmagnetisme).

Glas 

Glasset sorteres en gang mere ved en optisk proces, så det glas, der ikke er klart, frasorteres. Det reneste glas indgår i produktionen af nye lysstofrør mens det farvede glas anvendes til blandt andet produktion af isoleringsmaterialer og glassten (byggesten).

Aluminium 

Aluminium smeltes om til aluminiumbarrer, som indgår i produktion af andre aluminiumholdige produkter. 

Kviksølv og lyspulver 

Efter tørring af lyspulveret bliver kviksølvet udskilt ved at dampe det ud under vakuum. Kviksølvet deponeres. Det resterende lyspulver samles pt. sammen med henblik på senere at udvinde de sjældne metaller fra pulveret. 

Plast – den sidste bestanddel 

Sparepærer indeholder desuden en smule plast i soklen. Denne del udskilles også i processen og brændes som energianvendelse.


 
Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END