top
Print side E-mail side 

Standardmateriel og sortering

LWF leverer en container og en plasttønde til brug for indsamling af brugte lyskilder. Containeren er til lige lysstofrør længere end 60 cm, og plasttønden er til alle andre brugte lyskilder, der skal indsamles. LWF stiller indsamlingsmateriellet til rådighed, men må gøre opmærksom på, at indsamling i og brug af materiellet sker på pladsens eget ansvar.

Lange lige lysstofrør lægges i fra gavlen af containeren. Det er en god ide at stille containeren, så den vipper lidt, så lysstofrørene automatisk glider mod den modsatte ende.

Andre lyskilder lægges i fra toppen af plasttønden.

Her kan du se en beskrivelse samt mål på de to typer.

Undgå sammenblanding

Lige lysstofrør længere end 60 cm skal indsamles i separate containere og må ikke blandes med andre lyskilder, fordi

  • de går lettere i stykker under indsamling og transport
  • glasset fra lange lysstofrør genanvendes på anden måde end andet glas
  • lysstofrørene går lettere i stykker, når de tages ud

Undgå affald og tape

Lyskilderne skal lægges løst i container/plasttønder. Tape, emballage og andet affald øger sorteringsarbejdet og skal derfor sorteres fra. Lyskilderne skal derfor ikke tapes sammen eller ligge i nogen form for emballage.

Relaterede dokumenter:
© 2021 Lyskildebranchens WEEE Forening.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3
//RTEAM LINK START Designed by RTEAM //RTEAM LINK END